Inleiding

” Stap voor Stap”  is een stoei- en judoclub voor alle kinderen,  met of zonder een beperking,  in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. De begeleiding is in handen van een bewegingsagoog met veel ervaring op het gebied van stoei en judo-lessen. Daarnaast zijn er stagiaires aanwezig die extra aandacht, begeleiding en sturing kunnen bieden aan de kinderen die dit nodig hebben.


Bewegingsagogie

Een bewegingsagoog probeert het gedrag te beïnvloeden met bewegen als middel.
Plezier is daarbij de basis en natuurlijk een voorwaarde voor spontaan bewegen.
Bij ” Stap voor Stap” streven wij ernaar de kinderen spontaan te laten bewegen.
Ze krijgen de ruimte zichzelf te zijn met zoveel mogelijk positieve bevestiging.


Doelstellingen

Plezier
Het samen met andere kinderen, kunnen genieten van  stoei- en judovormen, is een van de belangrijkste doelen van de club.

Succesbeleving
Ervaren wat je wel kan en waar je goed in bent, daar leggen we de nadruk op. Positief benaderen en complimenteren, op de juiste momenten, spelen daarbij een belangrijke rol.

Zelfvertrouwen
Succesbeleving is het sleutelwoord wanneer wij het zelfvertrouwen van de kinderen willen vergroten.

Motorische vaardigheden
Vaardigheden als , trekken, duwen, rollen, valbreken, stevig staan, balanceren, uit balans brengen, springen, en vele anderen komen spelenderwijs aan bod.


Visie

De naam
De kinderen leren de verschillende judo-technieken ” Stap voor Stap “ aan.
Informatieverwerking vind plaats via verschillende zintuigsystemen. Luisteren (auditief)  naar instructies, kijken (visueel)  naar voorbeelden en misschien wel de belangrijkste vorm, ervaren door zelf te voelen (tactiel) en te doen (motorisch) .

Structuur
Er is een vaste opbouw van de lessen. Herkenbaar voor de kinderen. En er zijn natuurlijk duidelijke regels en afspraken zoals gebruikelijk binnen de judosport.

Ruimte geven
In het geven van straf geloven wij niet. Het positief benaderen en complimenteren wanneer het wel goed gaat is in onze ogen een meer effectieve manier om gewenst gedrag te stimuleren. In de praktijk zal er weinig of geen negatieve bevestiging worden gegeven. Natuurlijk zijn er wel grenzen die ook heel duidelijk worden aangegeven.

Veiligheid
Wanneer de kinderen vertrouwen hebben in zichzelf  en de begeleiding, voelen zij zich veilig. Dit uitgangspunt hanteren wij als basis.

Jezelf zijn
Je mag anders zijn. Binnen de lessen is er ruimte om jezelf te zijn.  De bewegingsagoog heeft ruime ervaring in het omgaan met, en ombuigen van, “storend” gedrag.

Regels en afspraken
Door duidelijke regels en afspraken te maken en na te leven, verlopen de lessen gestructureerd en weten de judoka’s waar ze aan toe zijn.


De ouders

Zijn (bijna) altijd aanwezig. Zij kunnen plaats nemen op de stoelen/banken om de judomat.  Wij stellen dat zeer op prijs en vinden het belangrijk om de volgende redenen:

– Zij kijken naar hun kind.
– Zij zien hun kind plezier hebben en succes ervaren.
– Zij praten met andere ouders over hun kind.
– Zij zien wat de begeleiding doet.
– De begeleiding vindt het belangrijk meningen van ouders te horen.
– Er vinden 2 maal per jaar evaluaties plaats.

4 tot 6 woensdagen per jaar kunnen de ouders mee stoeien!!


Integratie

Er zijn kinderen met en zonder indicatie die veel van elkaar leren.
Met of zonder beperking, het maakt niet uit!